Светлина за Живот
lightforlife
Организации
Вторник, 22 Юли 2008 16:25
Фондация “Светлина за живот’’ e неправителствена организация с идеална цел, регистрирана в обществена полза. Фондацията предоставя подкрепа и грижа на лица с увреждания от 2001г. Дейността на фондацията е насочена към предоставяне на медико–социални инициативи, обхващащи лица с трайни физически увреждания на възраст между 18 и 65 години.

 

 

Мисията на Фондацията ни е:


Чрез специализирана рехабилитация, основана на доказания ефект на холистичната грижа, да дадем възможност на лицата с увреждания да разгърнат максимално своя потенциал и да бъдат приети от обществото като пълноценни негови личности.

 

Мисията ни се постига чрез реализацията на няколко основни програми, предоставящи кинезитерапия, психологическа помощ и ерготерапия за лица с увреждания, фамилна терапия, насочена към семейства на родители с увреждания и специализирано транспортно обслужване.


Рехабилитационна програма

 

Предоставяне на целенасочена мултидисциплинарна рехабилитация с фокус върху клиента, провежда се с медицинско назначение и цели да подобри качеството на живот на лица между 18 и 65 години с неврологични заболявания.

 

Чрез осъществяването на комплексна рехабилитация в домашни условия от мултидисциплинарен екип се дава възможност на лицата с увреждания да повишат степента на независимост и качеството си на живот, да повишат уменията си за самообслужване, да запазят и развиват двигателния си потенциал, както и да осъществяват пълноценна социална активност.

По програмата се предоставят безвъзмездно подходящи Помощно-Технически средства след терапевтична оценка с цел развиване независимостта и повишаване възможностите за извършване на дейности от ежедневния живот на лицата с увреждания.

Чрез терапевтичната помощ и снабдяването с ПТС , както и обучението за начина, по който те да бъдат използвани, се дава възможност за един по-добър и пълноценен начин на живот на хората с увреждания.

 

Рехабилитационната програма осигурява достъп на лица с увреждания в неравностойно социално положение до специализирана медицинска рехабилитация, психологическа помощ и ерготерапия в домашни условия.

Базата данни на нашата организация през последните 7 години посочва високата нужда от цялостна рехабилитация и значимите затруднения сред увредените лица. Голяма част от обслужваните от организацията ни клиенти в продължение на години не са напускали домовете си, не са получавали активна кинезитерапия, били са изолирани от контакти с лица със сродни заболявания, и това е рефлектирало върху психо-емоционалния живот както на тях, така и на техните семейства.

Чрез осъществяването на програмата от нашите терапевти, се дава социална подкрепа на увредените лица, подобрява се начина им на живот, оптимизира се потенциала им и се повишава психоемоционалното им състояние.Те стават по-мотивирани за участие в активно-интегративни дейности.Провеждането на целенасочена и активна кинезитерапия, основана на индивидуалния подход води до намаляване зависимостта на увредените лица от чужда помощ.

 

За осъществяване целите на Фондация “Светлина за живот” и за развиване дейностите и по програмите, организацията се нуждае от финансова подкрепа, както и от помощта на хора, които доброволно да участват и помагат в предоставяните от нея услуги.

За предоставяне на по-пълноценна и комплексна подкрепа на лицата с неврологични увреждания, обслужвани по Рехабилитационната програма, се нуждаем от посветени доброволци, които да посещават клиентите в домовете им и да им оказват практична помощ.

 

 

 

Социална Рехабилитация в държавни институции-координация и сътрудничество с Дом за възрастни

с физически увреждания “Св.Панталеймон”-

с.Долно Драглище, община Разлог

 

 

 

Фондация “Светлина за живот” идентифицира огромната нужда от рехабилитация и интеграция на лица с увреждания, настанени в социални институции.

Целите на нашата програма се изразяват в :

  • Развиване наличния двигателен потенциал на домуващите
  • Предоставяне психологична грижа и подкрепа за домуващите.Ние оценяваме личността на всеки домуващ като пълноценна с равни права и възможности за избор
  • Насърчаване и изграждане на социални контакти между домуващите и общността от селото и региона
  • Социално-интегриращи дейности за домуващите с възможност за избор на дейности по интереси.Екипът на Фондацията организира спортни игри, представяне на спектакли и организиране на празниците в Дома.Създават се възможности за посещения на околните градове –Банско, Разлог, Белица, на кафе-сладкарници, магазини, разходки и разглеждане на забележителностите от региона.
  • Оптимизиране грижите за домуващите
  • Подобряване методите и техниките за посрещане ежедневните нужди на домуващите
  • Подкрепа за развитието на персонала на Дома с цел прилагане най-добрите методи за грижа, съобразно Европейските норми и практики

 

Фондация “Светлина за живот” реализира своите цели с участието на терапевти и доброволци чрез ежемесечни посещения в Дома. Желанието ни е да разпознаем нови лица, активни и отворени да помагат на домуващите и персонала от Дом за възрастни с физически увреждания “Св.Пантелеймон” –с.Долно Драглище, община Разлог. Общуването и запознаването с външни лица от домуващите, както и осигуряването на възможности да излизат извън институцията в различна среда, им носи емоционално удовлетворение, придобиване на нови опитности, повишаване на вътрешната мотивация. Различната среда води до подобряване вътрешната самооценка у домуващите и развива чувството на личностова значимост у тях.

 

 

 

Социо-интегративна програма

 

Целта на Социо-интегративната програма е да осигурява възможност на хората с увреждания да участват в дейности извън техните домове, да насърчава потенциала им, за да бъдат приети от обществото като пълноценни личности. Проектът предлага за лица с неврологични увреждания еднодневни екскурзии със специализиран транспорт от врата до врата по различни дестинации и до различни обекти като: Културно-развлекателни центрове; Здравни заведения; Манастири; Паркове и др.

Ограниченията във възможностите за пътуване на лицата с увреждания обусловени от недостъпна екстериорна среда както и от недостиг на специализиран транспорт налагат ограничения в личните контакти на лицата с увреждания както и на участието им в обществения и културен живот.Голяма част от увредените лица с тежък двигателен дефицит, които обслужваме по програмата не са излизали от домовете си с месеци и години поради недостъпност до специализирани транспортни услуги за увредени лица.

Социо-интегративната програма съществува вече четвърта година и за този период е доказала необходимостта от предлагането на такава услуга.

Възползвайки се от възможността да получат специализирано транспортно обслужване много хора създадоха познанства в рамките на проекта, които се превърнаха в приятелства впоследствие. Клиентите на програмата имат възможност да посещават любими места, да осъществяват излети с приятели в резултат на което те се чувстват по независими и пълноцени.Програмата внесе чувство на особена лична радост в живота на клиенти, които до момента на включване в програмата не бяха напускали домовете си с години.

 

Кой може да участва

Може да участва всеки, които е между 18 и 65 годишна възраст и страда от неврологично заболяване.

 

Записване за участие

Заявки за участие се правят на телефона на фондацията най-малко една седмица преди осъществяване на съответния маршрут.

При предоставянето на специализиран транспорт, за улесняване на лицата с увреждания се нуждаем от придружител-доброволец, който да асистира на ползвателите на услугата.

ПРОГРАМА ”ПРИЯТЕЛИ”

 

Програма „Приятели” е насочена към родители с увреждания и техните деца. Основната цел на програмата е предоставяне социална подкрепа на деца, грижещи се за своите родители с неврологични увреждания, както и даване на възможност за по-пълноценен и по-добър начин на живот на семейства, включващи родители със специални нужди и техните деца.

Желанието ни е да помогнем на децата да бъдат по-уверени при помощта, която оказват, да се насърчи взаимопомощта между тях, да се осигурят възможности да се забавляват, да се чувстват щастливи и безгрижни.

 

Програмата включва:

. Индивидуални и семейни психологически консултации

. Квалифицирана рехабилитация за повишаване степента на независимост

. Окупейшънъл-терапия, включваща обучение в стратегии и техники, снабдяване с ПТС и обучение в използването им

. Групови срещи за родителите – посещения на кафе или сладкарница, нови възможности за приятелства и общуване

. Осигурен специализиран транспорт до местата за групови срещи на родителите

. Спортни и увеселителни мероприятия с почерпка за децата – Боулинг, конеезда, каране на кънки, посещения на кино и др.

 

Постигнатите цели на програмата се изразяват в следните насоки:

- Постигане на по-голяма независимост на семействата с увредени родители, оптимизиране на потенциала им, подобряване на психо-емоционалното им състояние;

- Подпомагане мотивацията за активно-интегративни дейности сред родители със специфични нужди и техните деца;

- Повишаване качеството на ролевите взаимоотношения между родители с увреждания и децата им;

- Подобряване начина на живот на децата, грижещи се за своите родители с увреждания, създаване на устойчиви приятелства сред децата;

 

Удивително е да наблюдаваме положителна промяна в начина на живот сред лицата с неврологични увреждания, както и с техните деца в рамките на 4-те години, в които се развива програмата. За да продължи устойчивата подкрепа на семейства, включващи родители с увреждания и техните деца, Фондация “Светлина за живот” се нуждае от финансова подкрепа, както и от предоставяне на възможности за спортни, занимателни и развлекателни дейности, предназначени за деца.

тел. 02958-83-11, 0878984060,0887402668 E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

www.svetlinazajivot.com

 

Общо Коментари (0)Add Comment

Оставете коментар
Трябва да влезете в сайта като потребител, за да коментирате. Моля регистрирайте се, ако все още нямате профил.

busy
 

Потребители

От форума + Анкети

Търсене

Търся
Години между
до
Населено място :
Град
Провинция
Държава